Search Job

วันที่ลงประกาศ
ตำแหน่งงาน
อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
สมัครงาน
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( FCR ) ประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สุราษฎร์ธานี
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขานครสวรรค์  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นครสวรรค์
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( FCR ) ประจำจังหวัด นครปฐม  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นครปฐม
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ธุรการประกันภัย  

1 อัตรา

-แจ้งงานประกันวินาศภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัย

-ติดตามกรมธรรม์และ พรบ.ให้แก่ลูกค้าและตัวแทน

-กระทบยอดการแจ้งงานกับบริษัทประกันภัยทุกวัน

-ติดต่อประสานงานทีมขายและบริษัทประกันภัย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562

Telesales ประกันภัยรถยนต์  

3 อัตรา

- ดำเนินการติดตามงานต่ออายุประกันภัย ลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล

- ปิดงานขายที่นำเสนอเบี้ยต่ออายุประกันภัย

- ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับความคุ้มครองต่าง ๆ การจ่ายสินไหมทดแทน ตอบข้อซักถาม/ให้คำปรึกษาลูกค้า

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( FCR ) ประจำจังหวัด ชลบุรี  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ชลบุรี
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( FCR ) ประจำรามอินทรา  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( FCR ) ประจำจังหวัด นนทบุรี  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( FCR ) ประจำจังหวัด โคราช  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นครราชสีมา
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( FCR ) ประจำจังหวัด ศรีสะเกษ  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ศรีสะเกษ
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( FCR ) ประจำจังหวัด ราชบุรี  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ราชบุรี
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่บังคับคดีภาคสนาม  

1 อัตรา

- ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน

- ถ่ายภาพทรัพย์

- ทำแผนที่

- ยึดทรัพย์สินภายในบ้าน

- ทำเรื่องยึดทรัพย์ที่กรมบังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562

System Analyst  

1 อัตรา

- วิเคราะห์ระบบตามความต้องการของผู้ใช้

- ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดของ Requirement

- ออกแบบโครงสร้างDatabaseและพัฒนาระบบ

- ประสานงานการพัฒนาSoftware รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกับทีม Programmer

- เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติทีมต่อไป

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่บุคคล (Time Attendance)  

1 อัตรา

- ตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน

- ตรวจสอบการจ่ายค่าล่วงเวลา

- สรุปรายงานประจำเดือน

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์  

10 อัตรา

- เจรจาติดต่อเเละติดตามลูกค้าให้เข้ามาประนอมหนี้ พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้าเเต่ละรายให้ตรงตามเงื่อนไขเเละระเบียบของบริษัท

- ประสานงานกับกรมที่ดินในเขตต่าง กรณี มีการไถ่ถอน สืบทรัพย์ โอนสิทธิการรับจำนอง โอนกรรมสิทธิ เป็นต้น

- ทวงถามหากลูกค้ามีการผิดนัดในการชำระหนี้

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง  

1 อัตรา

- จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน

- ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งาน

- ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์งานเบื้องต้น และจัดส่งผู้สมัครให้ต้นสังกัดคัดเลือกตามขั้นตอน

- ติดต่อกรมจัดหางาน ออกบูธรับสมัครงานตาม Job Fair ต่างๆ

ปฏิบัติงานที่สนญ.สุขาภิบาล 3 และสาขาThe Jas รามอินทรา

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562

Online Marketing  

1 อัตรา

- รวบรวมข้อมูล Content นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์

- วางแผนกิจกรรม เช่น Live สด

- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการเว็บไซต์

- บริการตอบคำถามลูกค้าที่มาจากสื่อ Social ทุกช่องทาง

- ออกบูธประชาสัมพันธ์ สินคา ประกันภัย

- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562

Graphic Design  

1 อัตรา

- ออกแบบงานเพื่อลงสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook IG Line@

- ออกแบบเว็บไซต์รายละเอียดต่างๆบนหน้าเว็บ

- โปรโมทสินค้าให้กับฝ่ายการตลาด

- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  

10 อัตรา

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจฟินเทค จำกัด
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562

Senior Java Developer  

1 อัตรา

- Actual hands-on experiences in JAVA application development with a minimum of 2 years in full project development life cycle

- Strong understanding in Web, Desktop or Mobile application development and deployment

- Ability to do front-end application design and to define application flow and usability

- Actual working experiences in OOP designs or familiar with the concepts

- Able to do data management through SQL commands with ability to create complex query such as Stored Procedure, Triggers and Server-side coding (either with Microsoft SQL or Oracle server)

- Knowledge in Webservices implementation to support data exchange between application and database servers

- Capable of handling end-to-end development process starting from analyzing requirements, proposing a solution, coding, quality checking and delivering final assignments

- Capable of providing necessary technical specification documents when requested

- Familiar with necessary reporting tools is a plus

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจฟินเทค จำกัด
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562

Data Analyst  

1 อัตรา

- Support, coordinate, and facilitate all tasks related to projects being assigned especially portfolio management and data mining project.

- Work as part of the project team on the tasks being assigned, such as data collection, workflow development, etc

- Data Mining: Prepare and clean the data / Verify and group the data for building model / Propose the assumption to related unit / Build and adjust the model / Propose new model / Test and monitor the effectiveness of model.

- Preparing the data and reports from RDBMS and other data sources.

- Verify the data required of the end user in order to generate the report per end user request.

- Set up and verify report template and generate data for all departments.

- Generate management report and regular reports as daily, weekly and monthly basis.

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจฟินเทค จำกัด
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( FCR ) ประจำจังหวัด มหาสารคาม  

1 อัตรา

- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า

- ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
มหาสารคาม
02 เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ( FCR ) ประจำจังหวัด จันทบุรี  

1 อัตรา

- เพศชาย อายุ 22-40 ปี

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านยึดรถ ยึดทรัพย์บังคับคดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

- มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ และสามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้

- มีฐานเงิน 1,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จันทบุรี
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ บิ๊กซีมหาชัย  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
สมุทรสาคร
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ โลตัสคำเที่ยง  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
เชียงใหม่
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ บิ๊กซีบ้านไผ่  

1 อัตรา

- เพศชาย  /  หญิง  อายุ  20 – 35  ปี

- จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป

- บุคลิกภาพดี

- อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ

- มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร/ Social network

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายมือถือมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
ขอนแก่น
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ บิ๊กซีอ้อมใหญ่  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
นครปฐม
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ เซ็นทรัล รามอินทรา  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ เซ็นทรัล พระราม 2  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ สยามพารากอน  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ เอ็มโพเรียม  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ เซ็นทรัล พระราม 9  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ เซ็นทรัล ลาดพร้าว  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
ปทุมธานี
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ บิ๊กซี สะพานควาย  

1 อัตรา

- เพศชาย  /  หญิง  อายุ  20 – 35  ปี

- จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป

- บุคลิกภาพดี

- อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ

- มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร/ Social network

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายมือถือมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ บิ๊กซีหัวหมาก  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ ฟอร์จูนทาวน์ รัชดา  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ Seacon บางแค  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ Market Village หัวหิน  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
ประจวบคีรีขันธ์
26 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ Market Village สุวรรณภูมิ  

1 อัตรา

- เพศชาย  /  หญิง  อายุ  20 – 35  ปี

- จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป

- บุคลิกภาพดี

- อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ

- มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร/ Social network

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายมือถือมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
สมุทรปราการ
26 มี.ค. 2562

Programmer  

2 อัตรา

- พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของ User

- แก้ไข Bug

- Support Software ให้กับ User

- Support Hardware ให้กับ User

- Support Programmer ต่าง ๆ

- Data base Administrator

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
นนทบุรี
19 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ เซ็นทรัล บางนา  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ บิ๊กซี ติวานนท์  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
นนทบุรี
19 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ เซ็นทรัล พระราม3  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2562

พนักงานขายมือถือประจำร้าน Jaymart ประจำ บิ๊กซีบางพลี  

1 อัตรา

- นำเสนอสินค้ามือถือ ทุกแบรนที่อยู่ในร้าน Jaymart และบริการให้กับลูกค้า

- ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา

- ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ

- เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา  มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่"

- เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION

หมายเหตุ  :  รายได้เฉลี่ย  15,000 -30,000 บาทขึ้นไป

ติดต่อคุณ เจน 02-308-8165/090-6789646 หรือLine ID: jen-jenjira

E-mail : jenjira@jaymart.co.th

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
สมุทรปราการ
22 ก.พ. 2562

พนักงาน AIS Shop by Jaymart สาขาเซ็นทรัลชลบุรี ( เปิดสาขาใหม่ )  

5 อัตรา

- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของ AIS

- แนะนำการใช้งาน Smart Phone & Application

- แนะนำ Promotion ที่เหมาะสมให้ลูกค้า

- รับชำระค่าบริการ

- ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งาน Smart Phone

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
ชลบุรี
14 ก.พ. 2562

พนักงานขายโทรศัพท์มือถือประจำ Shop Jaymart  

20 อัตรา
- อายุ 20 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือ ปวช.ขึ้นไป

- อดทน , มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความรับผิดชอบ

- มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสาร/ Social network

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2562

Digital and IT Innovation Project Manager  

1 อัตรา

- Create digital products’ requirement and road map, and ensure consistent understanding of digital products across related stakeholders

- Work closely, and act as a focal point across all key stakeholders – internal and external – to ensure assigned digital projects meet business needs

- Create, facilitate and prioritize product features, as well as collect business requirements from business users and be a focal contact point of the assigned digital products

- Provide necessary support and guidance to product team members to ensure assigned digital projects successfully completes

- Continuously assessing working methods and processes and making recommendations for improvement

- Identifying and implementing KPIs and project milestones

- Reviewing project resources and providing an analysis on whether they meet the demands of the project

- Forming strong relationships with the client and developing communication channels between the relevant parties

- Ensuring key Service Level Agreements are met

- Regularly updating key stakeholders on project status

- Overseeing the project’s financial budget, notifying stakeholders of key cost implications, changes to budget, spending and cost changes

- Analyzing the success of client campaigns, producing reports and data analysis as supporting evidence

- Working as part of a team to win new business and develop current client relationships as part of the business pipeline

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจ แอนด์ พี (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์  

20 อัตรา

- รับผิดชอบยอดสินเชื่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- รับผิดชอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- ควบคุมการค้างชำระของลูกค้าให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด

- พิจารณาและวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อนำเสนอพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า

- ติดตาม ควบคุม ดูแลลูกค้าค้างชำระให้กลับมาชำระในเกณฑืปกติ

- จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกต้องสมบูรณ์

- จัดทำกิจกรรมทางการตลาด ส้รางการรับรู้ให้กับลุกค้าในพื้นที่

- เพิ่มช่องทางลูกค้า

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2562

Marketing Communication Manager  

1 อัตรา

- ดูแลงานออกแบบสื่อโฆษณาทุกประเภทขอบริษัท

- ดูแลออกแบบงาน Coporate ของบริษัท

- ดูแลและอัพโหลดภาพและข้อมูลขึ้น Application

- ถ่ายภาพงาน event หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแลงาน Production VDO

- ดูแลและออกแบบงานสื่อโฆษณา ดิจิตัลมีเดีย FB ads, SEO, SEO, SEM, GDN, Google Business

- Monitoring Response ทุกเพจของบริษัท

- ควบคุมประเมินราคางานพิมพ์สื่อโฆษณา

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2562

ผู้จัดการโครงการ Project Manager  

1 อัตรา

- บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ

- ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนดและหลักการทางวิศวกรรม

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2562

Senior Product Department Manager  

1 อัตรา

- กำหนด แนวทาง แผนการ และกลยุทธ์  ทางการตลาดและการขาย  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ

- บริหารและจัดสรรผลิตภัณฑ์   ที่มีความเหมาะสม  เพื่อนำออกจำหน่ายในช่องทางต่าง ๆของบริษัทฯ

- บริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ

- ควบคุมและดูแลการใช้งบประมาณทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- วางแผนการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

- ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของแผนกผลิตภัณฑ์และ  Exhibition  ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- สนับสนุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

- จัดทำ Supply Plan , Pricing   และ  Promotion Strategies

- จัดทำรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร

- รายงานความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงในแผนงานของการบริหารผลิตภัณฑ์ต่อ CEO ,  DCEO , Inventory  Committee และผู้เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2562

Chief Financial Officer (CFO)  

1 อัตรา

- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโดยรวมและให้คำปรึกษาตรงต่อซีอีโอ / คณะกรรมการในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้ตรงกับความสำเร็จของวัตถุประสงค์ทางธุรกิประเมินฐานะทางการเงินของ บริษัท ฯ และกำกับการประกอบการของโปรแกรมการงบประมาณขององค์กร

- จัดการการดำเนินงานทางการเงินโดยรวมของ บริษัท เช่นการตั้งงบประมาณการติดตามและการรายงาน

- การศึกษาโดยตรงและการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั่วไปธุรกิจและเงื่อนไขทางการเงินและผลกระทบต่อนโยบายและการดำเนินงานของ บริษัท ฯ

- รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมและการออกรายงานประจำปีขององค์กร

- ให้การดำเนินงานที่ถูกต้องของหลักการการจัดการธุรกิจ JAS, มาตรฐานการบัญชี JAS และระเบียบข้อบังคับ

- กำหนดนโยบายทางการเงินสำหรับ JAS รวมทั้งนโยบายการซื้อคืน

- ทบทวนการประเมินและอนุมัติงบประมาณการลงทุนและการเสนอให้ผู้บริหารระดับสูง

- ส่วนร่วมในโครงการเข้าซื้อกิจการในและต่างประเทศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในในสถานที่สำหรับการกำกับดูแลกิจการ

- Optimise สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านการวางแผนภาษีเชิงรุกและการจัดการภาษี

- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2562

Barista  

5 อัตรา

- บริการรับออเดอร์ ทำอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า

- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2562

Digital Marketing  

1 อัตรา

- ดแลู Social media ของ Casa Lapin และ Rabb Coffee

- สร้าง Content บน Social media เลือกเนื้อหา จัดเตรียมเนื้อหา

- บริหาร Campaign ทางการตลาด ในทกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก

- มีการทำการตลาดทางด้าน Offline บ้าง เช่น event

- เก็บรวบรวมผลลัพธ์

- สามารถวิเคราะห์ trend ต่างๆในโลก Social ได้

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่ออกแบบ Online / Offline  

2 อัตรา

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบ Online

- สามารถคิด Content เองได้

- ใช้โปรแกรมIllustrator Photoshop ได้

- มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง

- สามารถทำงานในวันหยุดและนอกเวลาได้

- ดูแลเว็บไซต์เบื้องต้นของบริษัทได้

- ถ่ายรูปเป็น,ตัดต่อวีดีโอได้ พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบ Offline

- ออกแบบสื่อต่างๆภายในองค์กร

- ออกแบบสื่อต่างๆ

- ปฎิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

- มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง

- สามารทำงานล่วงเวลาจนงานนั้นๆสำเร็จได้เป็นบางงาน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่ NPA  

1 อัตรา

- ขายทรัพย์ NPA

ทำรายงานการขายทรัพย์

- ติดต่อประสานงานลูกค้า ธนาคาร สำนักงานที่ดิน หน่วยงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก

- ประเมินราคาทรัพย์ ราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ 

- จัดหาทรัพย์มาขายด้วยวิธีต่างๆ

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่บริหารและขายพื้นที่เช่า  

5 อัตรา

- บริหารและขายพื้นที่ทั้งแบบประจำและร้านค้าชั่วคราว

- กระตุ้นยอดขายร้านค้า OP ให้ได้ตามเป้าหมาย

- ควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ขายและส่วนกลาง

- ประสานงานร้านค้าให้ได้มาตรฐานของบริษัท

- สรุปรายงานการขาย

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
สมุทรปราการ
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ  

1 อัตรา

การศึกษางานโครงการ

- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บังคับบัญชา

- จัดทำแผนธุรกิจ และเตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการลงทุนให้รวดเร็วขึ้น พร้อมนำเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับมอบหมาย


การควบคุมโครงการ

- ประมาณการงบประมาณของโครงการ

- ควบคุมงบประมาณและติดตามความคืบหน้าของโครงการ

- เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- ร่วมวางแผน ประชุมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- นำเสนอ จัดทำรายงานของโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้  

1 อัตรา

- จัดทำและตรวจสอบการบันทึกลูกหนี้การค้า รายได้ ใบเสนอราคา ใบต่อสัญญาจากฝ่ายขาย และการรับชำระเงิน

- บันทึกและจัดทำใบลดหนี้

- จัดทำรายงานยอดลูกหนี้คงค้าง และรายงานอายุหนี้ ติดตามทวงถามหนี้

- ตรวจสอบรายงานภาษีขาย และจัดทำทะเบียนคุมเอกสารการขายทั้งหมด

- จัดทำใบเสร็จรับเงินสำหรับเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้า

- จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน และ ประจำเดือน

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2562

Supervisor PC  

1 อัตรา

- ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า และโปรโมชั่นของเอไอเอส

- กำหนดยอดขายสินค้าเอไอเอสให้กับพนักงาน PC ให้ได้ตามเป้าหมาย

- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า IT Junction 20 สาขาที่ดูแลพนักงาน PC

- ประสานงานระหว่างส่วนกลาง และสาขา IT Junction

- รายงานข้อมูลการขายของพนักงาน PC ที่ดูแลทุกสาขาทั่วภูมิภาค

- จัดทำรายงานสรุปในด้านการบริหารให้กับผู้บังคับบัญชา

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2562

ผู้ช่วยผู้จัดการ Marketing  

1 อัตรา

- คิดวางแผนงานการตลาดประจำปี

- Create งานบนพื้นที่ Event และจัดหาร้านค้าเพื่อเพิ่มรายได้

- ติดต่อประสานงานกับออแกไนท์ให้เป็นไปตามข้อตกลง

- ทำโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าขายในศูนย์การค้า

- วางแผนสื่อ PR สื่อทั้งแบบ Offline และ Online

- วางแผนการหาสปอนเซอร์เพื่อจัดงานประจำปี

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
13 ก.พ. 2562

ผู้จัดการแผนกบริหารพื้นที่เช่า Leasing  

1 อัตรา

- กำหนดเป้าหมายของยอดขายพื้นที่เช่า และช่วยหารายได้เพิ่ม ให้กับลูกทีม

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเอกสารในทีมขาย เช่น ใบเสนอราคา , ให้ฝ่ายลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อเป็นเสนอขายพื้นที่เช่า

- จัดตารางทีมงานสำรวจตลาดพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่เช่า

- ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและรายงานการดำเนินงาน

- สำรวจตลาดพื้นที่เช่าใกล้เคียง เพื่อเปรียบเทียบเสนอบริษัท

- จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดในการดำเนินงานของยอดขายแต่ละเดือนเสนอบริษัท

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2562

ช่างอาคาร  

1 อัตรา

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร และซ่อมแซม

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2562

Project Administrator  

1 อัตรา

- จัดทำบันทึกข้อมูลงานเอกสาร

- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมถึงลูกค้าหลักของบริษัท

- ตรวจสอบเอกสารและจัดเอกสารให้เป็นระเบียบ

- ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2562

เจ้าหน้าที่ธุรการ  

1 อัตรา

- ดูแลและประสานงานโครงการ

- ติดตามสถานะโครงการ , รวบรวมรายงาน Project Status ทุกสัปดาห์ พร้อมจัดทำรายงานสรุปส่งผู้บังคับบัญชา

- ดูแลสัญญา ทำเอกสารเบิกจ่าย ขอซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- จัดทำรายงานการประชุม

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2562

HRIS Specialist  

1 อัตรา

- เพศชายหรือหญิง  อายุ 23 - 35 ปี

- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซด์

- มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

- มีทัศนะคติในเชิงบวก

- มีทักษะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้จ้างงานได้ดี ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2562

Web Programmer  

1 อัตรา

- พัฒนาโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย หรือตาม Requirement

- สร้าง Website ของบริษัทฯ ให้มีรูปแบบการใช้งาน (Function) ที่ดึงดูด มีและ Content ที่น่าสนใจและความถูกต้อง

- จัดทำระบบสำหรับผู้ใช้ภายใน

- ทำงานร่วมกับทีม HR ในการวางแผนกลยุทธ์ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online/ Offline

- เน้นประสานงานกับทีม HR เป็นหลัก

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาราชบุรี  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ราชบุรี
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาฉะเชิงเทรา  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ฉะเชิงเทรา
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาเพชรบูรณ์  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เพชรบูรณ์
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาชัยภูมิ  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ชัยภูมิ
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สุราษฎร์ธานี  

20 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สุราษฎร์ธานี
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาสุพรรณบุรี  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
บุรีรัมย์
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาสุรินทร์  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สุรินทร์
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาบุรีรัมย์  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
บุรีรัมย์
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาร้อยเอ็ด  

20 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ร้อยเอ็ด
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาอุดรธานี  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
อุดรธานี
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาขอนแก่น  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ขอนแก่น
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขานครราชสีมา  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นครราชสีมา
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาพิษณุโลก  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
พิษณุโลก
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาเชียงใหม่  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เชียงใหม่
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาหาดใหญ่  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สงขลา
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาภูเก็ต  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ภูเก็ต
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาชุมพร (หลังสวน)  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ชุมพร
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขานครศรีธรรมราช  

10 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นครศรีธรรมราช
31 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขานครปฐม  

20 อัตรา

- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่

- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

- ฐานเงินเดือน 9,900 บาท + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
นครปฐม
28 ม.ค. 2562

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์  

30 อัตรา

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

- มีเงินเดือน 11,000 + ค่าคอมมิชชั่น

ประเภทงาน งานประจำ
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)กรุงเทพมหานคร
JOIN OUR TEAM
:: ข่าวสารและกิจกรรม

:: คำถามที่พบบ่อย

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 1, 4, 5 ของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 9.00 - 17.00 น.

บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 1, 4, 5 ของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ที่ 1, 4, 5 ของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 15.00 น.

บริษัท เจฟินเทค จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 8.30 - 17.30 น.

บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด
ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. และวันเสาร์แรกของเดือน เวลา 9.00 - 17.00 น.

1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. เงินเยี่ยมพนักงานกรณีคลอดบุตร
3. เงินเยี่ยมพนักงานกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. สวัสดิการกู้ซื้อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์
6. สวัสดิการกู้เงินบริษัท ฯ
7. เงินช่วยเหลือเมื่อเกษียณอายุ
8. ช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานบริษัทฯ
9. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบธรรมของพนักงาน
10. ประกันอุบัติเหตุ (PA) **เฉพาะตำแหน่ง และหน่วยงาน
11. ส่วนลดสินค้าของบริษัทฯ
12. เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
1. รูปถ่าย (อายุไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 1 ใบ
3. .สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
4. .สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
5. สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ ,นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ใบ
6. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
7. ใบผ่านงาน
8. Resume (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด